TỔNG QUAN

Trang web này được điều hành bởi W.E 3D. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi” và “của chúng tôi” là đề cập đến W.E 3D. W.E 3D cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho mọi người, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập vào website này để sử dụng các dịch vụ và mua hàng được cung cấp bởi W.E 3D, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và/hoặc có thông qua các đường dẫn liên kết đính kèm. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với người dùng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung. Chúng tôi có quyền từ chối, thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào không phù hợp với quy định của Luật Việt Nam nói chung, và chính sách bán hàng của chúng tôi nói riêng.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của website này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ website này. 

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào website này sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với sự chấp nhận những thay đổi đó.

1 - TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

W.E 3D KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE NÀY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG NÀO CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LÚC BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC RẰNG BẤT KỲ LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN SẼ CUNG CẤP KẾT QUẢ CỤ THỂ. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐƯỢC PHÂN PHỐI TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN". TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

2 - ĐIỀU KHOẢN MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành ở quốc gia nơi bạn cư trú và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào phát sinh từ tài khoản của bạn tại website này, kể cả trong trường hợp người phụ thuộc bạn (anh chị em, vợ/chồng/con cháu/họ hàng….) sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được tải lên bất kỳ vi rút máy tính hay mã độc nào hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại trang web và tài nguyên của chúng tôi.

Việc vi phạmbất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

3 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Bạn cần hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa và liên quan đến (a) việc truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng của bạn luôn luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng để đảm bảo bảo mật.

Bạn đồng ý khôngchỉnh sửa, sao chép, vay mượn ý tưởng, đạo nhái, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của các Sản phẩm và Dịch vụ cung cấp bởi W.E 3D hoặc bất kỳ hạng mục nào trên website này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

4 - TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ ở hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử nhất thiết không phải là thông tin hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

5 - THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá cả niêm yết cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào nếu thời hạn bạn tham gia sử dụng Dịch vụ đó đã hết, hoặc chưa từng sử dụng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

6 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ 

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được đổi hoặc trả theo Chính sách đổi trả của chúng tôi.

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để thể hiện chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

Chúng tôi bảo lưu quyền nhưng không bắt buộc phải giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngưng cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó không còn được cung cấp.

7 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ HÓA ĐƠN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào không phù hợp. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua của mỗi tài khoản hoặc đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ qua email và/hoặc số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc hủy bỏ các đơn đặt hàng được đánh giá là không phù hợp theo tiêu chí và quy định bán hàng ủa chúng tôi.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách đổi trả của chúng tôi.

8 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.

9 - LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo và không có trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên trang web của bên thứ ba. Mọi khiếu nại, thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

10 - NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Nếu bạn gửi một số bài đăng cụ thể (ví dụ: bài dự thi, ý tưởng sáng tạo, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác) theo yêu cầu của chúng tôi hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng nội dung trong bất kỳ phương tiện, bình luận nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) bảo mật bất kỳ nhận xét nào; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể xóa, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, các nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá nhân hoặc các quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa nội dung bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

11 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xem thêm Chính sách bảo mật của chúng tôi.

12 - LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ SỰ THIẾU SÓT

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong các trang sản phẩm, dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong sản phẩm, dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong trang sản phẩm, dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong trang sản phẩm, dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong sản phẩm, dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

13 - CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các điều cấm khác như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn sẽ bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của web khi: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) xúi giục người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tính dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, lấy cớ thu thập thông tin, thu thập dữ liệu để mạo danh; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

14 - TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi trong quá trình vận hành.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể điều chỉnh, xóa hoặc thay thế các dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn là  'nguyên trạng' và 'có sẵn' cho bạn sử dụng mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và tính không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, W.E 3D, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiền tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc bạn việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan, dưới bất kỳ hình thức nào, đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra. Bởi vì một số khu vực không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các khu vực đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

15 - BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho W.E 3D và các chi nhánh, đối tác, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả hợp lý. Phí luật sư do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

16 - TÍNH KHÁC BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản dịch vụ này, chẳng hạn quyết định sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

17 - CHẤM DỨT

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi, và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không tuân thủ  hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể quyết định chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thanh toán đến hạn và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

18 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này, hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

19 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ đồng nghĩa với sự chấp nhận những thay đổi đó.

20 - THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về Điều khoản dịch vụ này, gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ e-mail: [email protected].