W.E 3D sẽ hỗ trợ đổi trả hàng cho người mua trong một số trường hợp sau:

ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM HƯ HỎNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN.

Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hư hỏng nào đối với sản phẩm khi nhận, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ của W.E 3D ngay khi vừa nhận hàng để báo cáo sự cố và cung cấp video mở hàng làm bằng chứng. W.E 3D sẽ tiến hành quy trình đổi trả dựa trên thông tin thu được. Nếu không thể cung cấp video mở hộp, W.E 3D sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa theo chính sách bảo hành. Ngoài ra, nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào về hình thức hoặc chức năng của sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận và sản phẩm có thể được khôi phục về trạng thái ban đầu (ví dụ: máy in nhựa không in và nhựa chưa được mở), vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ W.E 3D ngay lập tức.

W.E 3D sẽ xác định xem sản phẩm có thuộc danh mục sản phẩm bị hư hỏng do vận chuyển hay không và cung cấp cho bạn các tùy chọn sau:

Đổi hàng: W.E 3D sẽ nhận lại sản phẩm bị hư hỏng từ người mua, và tiến hành gửi thay thế miễn phí sản phẩm mới và khách hàng không cần trả bất kỳ khoản phí vận chuyển nào.

Sửa chữa: Dịch vụ sẽ được cung cấp theo chính sách bảo hành, sửa chữa.

Lưu ý: Vui lòng giữ hộp đóng gói ban đầu trong thời gian bảo hành để vận chuyển sản phẩm thuận tiện.

QUY TRÌNH ĐỔI TRẢ

Sau khi bạn gửi yêu cầu đổi trả, Trung tâm hỗ trợ W.E 3D sẽ xác nhận qua thông tin liên hệ người mua hàng nếu yêu cầu của bạn đáp ứng các điều kiện. Khi yêu cầu đổi trả đáp ứng đủ các điều kiện, nhân viên hỗ trợ sẽ xác minh thêm chi tiết và phương thức đổi trả và sắp xếp giao hàng với bạn. Khi trả lại sản phẩm, vui lòng sử dụng bao bì gốc để đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của mặt hàng và trả lại tất cả các sản phẩm được liệt kê trong đơn đặt hàng.

Sau khi W.E 3D nhận được sản phẩm trả lại của bạn, nhân viên hỗ trợ sẽ kiểm tra sản phẩm để xác nhận xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu trả lại hay không và thỏa thuận rằng sản phẩm có thể được khôi phục về tình trạng ban đầu (ví dụ: không có bản in nào được thực hiện trên máy in và nhựa chưa bị khui hoặc đã qua sử dụng). Nếu sản phẩm trả lại không đáp ứng thỏa thuận rằng sản phẩm có thể được khôi phục về tình trạng ban đầu, thì phí bổ sung có thể được áp dụng.

Lưu ý: W.E 3D chỉ cung cấp dịch vụ trao đổi cho các sản phẩm Hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Các sản phẩm không thuộc trường hợp này không thể được trao đổi.

Mọi thắc mắc về Chính sách đổi trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail: [email protected] để được hỗ trợ.